Akcja Góra Grosza

Tu podaj tekst alternatywny

XXI AKCJA GÓRA GROSZA

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Grosiki prosimy przynosić do przedszkola przy ulicy Ciszewskiej. Uczniowie i przedszkolaki  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady:

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra  Grosza jest największa na świecie.

CZAS TRWANIA AKCJI: 26.10.2020 – 31.05.2021

Skip to content