Oferta edukacyjna

Praca dydaktyczno– wychowawcza jest prowadzona w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Przedszkole zapewnia dzieciom i ich rodzicom rzetelne kształcenie oraz rozwijanie umiejętności dziecka pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Realizowane w przedszkolu zajęcia skupiają się wokół czterech obszarów edukacyjnych:

 • Społeczny obszar rozwoju dziecka
 • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
 • Poznawczy obszar rozwoju dziecka
 • Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Nauczyciele rozwijają kreatywność swoich wychowanków, stosują model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, wykorzystują jego potencjał i mocne strony dziecka.

Dzieci w przedszkolu mają prawo do:

 • Zabawy i nauki
 • Prywatności i tajemnicy
 • Akceptacji i szacunku
 • Wyrażania swoich emocji oraz uczuć
 • Indywidualnego tempa rozwoju

Przedszkole organizuje różnego rodzaju imprezy okolicznościowe:

 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Spotkania świąteczne z Rodzicami
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal Karnawałowy
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka
 • Piknik rodzinny

Dzieci biorą udział w:

 • Przedstawieniach teatralnych
 • Koncertach muzycznych
 • Wycieczkach
Skip to content