Rekrutacja

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

28 lutego – 6 marca godz. 16.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

7 marca godz. 13.00
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

Harmonogram rekrutacji

Skip to content