Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Rekrutacja do przedszkola na rok 2022/2023 rozpocznie się 1 marca 2022 r. (wtorek) i będzie prowadzona w wykorzystaniem systemu informacyjnego.
Postępowanie rekrutacyjne wspomagane systemem prowadzone będzie zgodnie z ustalonymi w m.st. Warszawa kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych w harmonogramie.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Termin składania deklaracji : od 22 lutego do 28 lutego do godziny 16:00.
Pisemną deklarację składa rodzic bądź opiekun prawny dziecka w przedszkolu.

Skip to content