Kleksiki

Cześć, Tu KLEKSIKI!

Nasza grupa liczy 19 Kleksików. Dzieci w naszej grupie są pogodne, otwarte, bardzo aktywne podczas zajęć i ciekawe świata. Staramy się aby nauka stała się zabawą, a dzieci przychodziły do przedszkola uśmiechnięte i pełne energii na kolejne wyzwania. Dzieci w grupie Kleksików chętnie uczą się nowych piosenek, wierszyków i rymowanek. Przewaga chłopców sprawia, że grupa jest bardzo energiczna i lubi wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe. Mamy jednak w grupie, również dzieci bardzo uzdolnione plastycznie. Kleksiki są bardzo samodzielne i koleżeńskie. Codziennie zaskakują swoją wiedzą i umiejętnościami pod czujnym okiem Pani Pauliny i Pani Moniki.

Skip to content