Plan dnia

7.00 – 8.30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według pomysłów dzieci. Praca indywidualna, zabawy stolikowe, gry i zabawy zespołowe, ćwiczenia poranne, zabawy konstrukcyjne.

8:30 – 9:00 – Śniadanie – nabywanie umiejętności samoobsługowych.

9:00 – 10:00 – Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawczą – zajęcia realizowane zgodnie z podstawą programową

10:00 – 11:00 – Zajęcia dodatkowe tj, angielski, rytmika. Zabawy według zainteresowań dzieci, zachęcani dzieci do aktywności konstrukcyjnej, ruchowej i badawczej. 

11:00 – 12: 00 Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy na placu zabaw, wyjście na spacer.

12:00 – 12:30 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe. Obiad – nabywanie umiejętności samoobsługowych, nauka kulturalnego spożywania posiłków.

12.30 – 14:00 Relaksacja poobiednia, odpoczynek ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej oraz czytanie książek. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Ciche zabawy w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe, zajęcia w małych grupach.

14:30 – 15:00 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

15:00 – 17:00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich umiejętności i możliwości. Gry i zabawy stolikowe. Rozchodzenie się dzieci.

17:00 Zamknięcie przedszkola.

Skip to content