Opłaty

Numer konta : 79 1030 1508 0000 0005 5070 9066
BANK CITY HANDLOWY

Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki.  
Stawka żywieniowa : 13 zł

Od 1 września 2017 roku wnoszą Państwo opłaty jedynie za żywienie dziecka oraz dobrowolną wpłatę na rzecz Rady Rodziców.

Uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn.25 maja 2017 roku zniesione zostały opłaty  od godz.13.00 za pobyt dziecka w przedszkolu.

Skip to content