Zajęcia muzyczno – ruchowe

Zajęcia muzyczno – ruchowe z p. Weroniką pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Dzieci uczą się poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania oraz doskonalają umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum.

Skip to content