Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

W trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień

publicznych do kwoty 130 000 zł

Przedszkole Nr 77 Akademia Pana Kleksa
02-448 Warszawa, ul. Potrzebna 16 tel./fax. 22 863-72-93
reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – mgr Agnieszkę Rowińską

Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących renowacji placu zabaw oraz dostawy i montażu nowych urządzeń.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • przygotowanie projektu, wizualizacji
 • demontaż trwałych urządzeń
 • wyrównanie terenu, dowiezienie ziemi
 • ułożenie mat przyrostowych wokół wszystkich planowanych urządzeń 200/250m
 • siew trawy na całym terenie
 • ponowny montaż 4 urządzeń (jep, ciuchcia, bocianie gniazdo, zestaw metalowy versus)
 • montaż nowych urządzeń z zachowaniem stref bezpiecznych
 1. Duży zestaw metalowy o wymiarach 8-10m na 2,5-3m, wysokość do 3m
 2. Domek wielofunkcyjny (tunel, wspinaczka)
 3. Czworobok linowy
 4. Termin realizacji usługi : do 01-07-2023 do 15-08-2023r.
 5. Oferty należy składać do dnia: 30-05-2023 drogą elektroniczną na p77@eduwarszawa.pl, intendent77@wp.pl
 6. Płatność za wykonaną usługę: przelew 21 dni
 7. Warunkiem wyboru oferty jest cena.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przedszkole Nr 77 Akademia Pana Kleksa

02-448 Warszawa, ul. Potrzebna 16 tel./fax. 22 863-72-93

reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – mgr Agnieszkę Rowińską

Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących naprawy dachu (kilka nieszczelności) oraz ocieplenia poddasza wełną ok 180m2.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
– naprawy dekarskie dachu pokrytego blachą
– ocieplenia sufitu poddasza wełną 20 cm – dach ok 180 m2
2. Termin realizacji usługi : do 23-12-2022r.
3. Oferty należy składać do dnia: 28-11-2022 w zamkniętych kopertach w sekretariacie przedszkola nr 77, przy ul. Potrzebnej 16, 02-448  Warszawa
4. Płatność za wykonaną usługę:  przelew 21 dni
5. Warunkiem wyboru oferty jest cena

 W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt tel z kierownikiem gospodarczym Pani Patrycja Świetlińska 504093609

Skip to content