WARSZTATY – PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

15 lutego grupę „Piegusków” odwiedził ratownik medyczny, który w sposób przystępny i zrozumiały dla dzieci zapoznał ich z tematyką pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się, co należy zrobić w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, jak wezwać pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy. Miały też możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce ćwicząc umiejętność wykonywania masażu pośredniego serca. Zapoznały się również z budową i zastosowaniem defibrylatora AED oraz ćwiczyły właściwe jego użycie.

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Skip to content