ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT SCHODÓW

Warszawa 20-06-2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

W trybie  art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  do kwoty 130 000 zł

Przedszkole Nr 77 Akademia Pana Kleksa

02-448 Warszawa, ul. Potrzebna 16 tel./fax. 22 863-72-93

reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – mgr Agnieszkę Rowińską

Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących remontu schodów wejściowych do przedszkola nr 77 przy ul. Potrzebnej 16 w Warszawie

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

– oczyszczenie powierzchni schodów
– wyrównanie nawierzchni
– ułożenie gresowych płytek nieszkliwionych antypoślizgowych w odpowiedniej klasie zgodnych z przepisami do przestrzeni publicznej (oświata)
– uprzątnięcie terenu, wywóz pozostałości i gruzu budowlanego

W celu umówienia się na dokładne pomiary i wizję lokalną proszę o kontakt pod nr telefonu 504093609

2. Termin realizacji usługi : do 22-07-2024 do 16-08-2024

3. Oferty należy składać do dnia: 28-06-2024 drogą elektroniczną na PSwietlinska@eduwarszawa.pl, p77@eduwarszawa.pl.

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM OFERT SPEŁNIAJĄCYCH DANE KRYTERIA PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZBIERANIA OFERT DO 12/07/2024.

4. Płatność za wykonaną usługę:  przelew 21 dni

5. Warunkiem wyboru oferty jest cena i zgodność materiału z obowiązującymi przepisami

Skip to content